Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe herken ik dat het product voldoet aan de eisen vanuit Stichting Keurmerk Private Lease?

Wanneer het product voldoet aan alle eisen en normen zoals opgesteld door Stichting Private Lease vindt u de logo’s van het Keurmerk terug op alle offerte- en contract documenten. Wanneer het product van de aanbieder is gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Private Lease, kent deze aanbieder een deelnemerspagina op de website van de stichting. Daarnaast ontvangt u bij elk Private Lease aanbod de Algemene Voorwaarden Private Lease zoals opgesteld door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze voorwaarden vindt u HIER.

Wat doet Stichting Keurmerk Private Lease?

Het Keurmerk Private Lease hoort bij Stichting Keurmerk Private Lease. Stichting Keurmerk Private Lease wil de consument beschermen. Dankzij het keurmerk weet u bij welke partij u veilig en verantwoord een auto kunt leasen. Wij maken graag heldere afspraken. Zodat u precies weet waar u aan toe bent. Het keurmerk geeft dit weer. Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat u als consument tevreden bent. Samen zorgen we ervoor dat u veilig, verantwoord én vertrouwd kunt rijden in uw private leaseauto!

Meer informatie over Stichting Keurmerk Private Lease kunt u HIER terugvinden. Wat is inbegrepen bij de leaseprijs?

De volgende componenten zijn inbegrepen bij de maandelijkse leaseprijs:

- Houderschapsbelasting

- Reparaties, onderhoud en zomerbanden

- Schadeherstel en glasreparatie

- WA Casco verzekering met een eigen bijdrage op Casco van €150,00

- Ongevallen inzittenden verzekering

- Rechtsbijstandsverzekering

- 24-uurs internationale pechdienst

- Vervangend vervoer na 48 uur

 

De kosten van brandstof dient u wel zelf te betalen. Ook kosten voor parkeren, wassen van het voertuig, connectiviteitsabonnementen en updates van het navigatiesysteem (indien aanwezig in het voertuig en niet vergoed door de fabrikant), bekeuringen en tolgelden zijn voor uw eigen rekening. Dit kan in bepaalde gevallen ook gelden voor het tussen beurten door vervangen of aanvullen van olie, ruitenwisservloeistof en ruitenwissers. Neemt u in deze gevallen contact op met uw Opel dealer.

De volledige voorwaarden vindt u hier.

Wat gebeurt er met mijn contract bij diefstal van de auto?

Bij diefstal dient u hier zo spoedig mogelijk melding van te maken bij Opel Leasing en aangifte te doen bij de politie. Het contract wordt beëindigd indien de auto niet binnen 30 dagen na vermissing is teruggevonden. In dat geval wordt er een eindafrekening gemaakt met betrekking tot de meer of minder gereden kilometers. Uiteraard gaan wij met u in overleg hoe wij u in deze situatie zo goed mogelijk kunnen helpen.

Voor alle details vindt u onze verzekeringsvoorwaarden hier.

Bestelling en levering

Welke opties zijn beschikbaar op Opel modellen?

De beschikbare opties verschillen per model en uitvoering. Selecteer hier uw gewenste model en zie welke opties er zijn. Staan de door u gewenste opties er niet bij? Neem dan contact op met uw lokale Opel dealer en zij helpen u graag verder met een offerte op maat.

Op welke naam wordt het kenteken geregistreerd?

Het kenteken wordt middels RTL-registratie op uw persoonlijke gegevens geregistreerd (indien u als contractant vermeld staat). Hiervoor hebben wij een kopie van uw geldige Nederlands rijbewijs nodig. Iedereen dient voorzichtig om te gaan met zijn of haar identiteit. Wij willen u er graag op wijzen dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een app heeft ontwikkeld om een veilige kopie van uw identiteitsbewijs te maken. Download de app “KopieID” in de App Store, Play Store of de Windows Phone Store. Let op dat u alleen uw BSN-nummer verwijdert. Uw rijbewijsnummer dient zichtbaar te blijven.

Hoeveel tijd zit er tussen de bestelling en aflevering van de auto?

Na goedkeuring van uw aanvraag, het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn en na ontvangst van de borgbetaling, bestelt Opel Leasing uw nieuwe auto bij de Opel dealer van uw keuze. Uw dealer informeert u graag verder over levertijden en maakt met u een afspraak voor aflevering van uw nieuwe auto.

Wat als ik snel over mijn nieuwe auto wil beschikken?

Er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn waarom u uw nieuwe auto op korte termijn nodig hebt. Mocht u zeker weten dat u hier geen 14 dagen bedenktijd voor nodig hebt, dan kunt u een aanvullende verklaring hier voor tekenen op één van de locaties van Opel Leasing in het bijzijn van één van onze medewerkers. Indien u hier interesse in heeft verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice, zodat wij een afspraak voor u kunnen maken. Wij zijn gevestigd in Hoofddorp.

Waar kan ik de auto ophalen?

Opel Leasing bestelt uw nieuwe auto bij de Opel dealer van uw keuze. Uw dealer zal met u een geschikt moment plannen voor de aflevering van uw nieuwe auto.

Contract en voorwaarden

Is het mogelijk het contract tussentijds te beëindigen?

Ja, dat is mogelijk. Dit kan na het verstrijken van de eerste 12 maanden van uw overeenkomst en hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten bedragen 40% van de resterende termijnen van uw contract. Hoe hoog deze kosten exact zijn, hangt af van uw specifieke situatie. Opel Leasing brengt u namelijk nooit meer kosten in rekening dan in het geval u bij aanvang van het contract voor deze kortere looptijd had gekozen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende formule:
Reeds betaalde termijnen + 40% beëindigingskosten   <=   Aantal maanden x oorspronkelijk tarief

Een voorbeeld:

U heeft gekozen voor een looptijd van 48 maanden. De overeengekomen leaseprijs bedraagt €250,00 inclusief BTW. Stel, u wilt na 42 maanden uw leasecontract voortijdig beëindigen. Het oorspronkelijke maandbedrag, behorende bij een looptijd van 42 maanden, had bij het afsluiten van uw contract €260,00 geweest.

Reeds betaalde termijnen: 42 maanden x €250,00 =     €10.500,00
Beëindigingskosten zijn dan: 40% van (6 maanden x €250,00) =     €600,00
Is totaal
  =     €11.100,00

 
Indien u direct voor 42 maanden had gekozen, dan had u betaald:
42 maanden x €260,00             =     €10.920,00.

Uw reeds betaalde termijnen + de beëindigingskosten mogen dus niet meer bedragen € 10.920,00

Uitwerking:

                    (42 x €250,00) + (40% van 6 x €250,00)      >    42 mnd x €260,00 = €10.920,00

                                                              €11.100,00        >       € 10.920,00

U had dus € 180,00 gunstiger uit geweest indien u direct voor 42 maanden had gekozen en dit wordt met uw beëindigingskosten verrekend. Deze bedragen dus €600,00 - €180,00 = €420,00.

Naast deze beëindigingskosten rekenen wij uw meer of minder gereden kilometers met u af, waarbij wij rekening houden met eerdere verrekeningen gedurende de looptijd van de overeenkomst.   
 
Zie hiervoor ook onze algemene voorwaarden.

Kan het maandbedrag tijdens de looptijd wijzigen?

Het maandbedrag zal niet veranderen, tenzij er fiscale wijzigingen optreden (bijvoorbeeld een wijziging van de houderschapsbelasting, btw, de assurantiebelasting of de invoering van een nieuwe belasting). Dit geldt overigens ook als u een auto koopt. Het bedrag op de offerte is het maandbedrag gedurende de gehele looptijd.
Wel kan het gebeuren dat u meer of minder kilometers rijdt dan u van te voren had verwacht. Dit kan dan aanleiding geven het jaarkilometrage in uw overeenkomst te wijzigen. In onze Algemene Voorwaarden vindt u alles tot in detail terug.

Hoe hoog is mijn 'eigen bijdrage' bij schade?

Uw eigen bijdrage bij Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is €0,00 en uw eigen bijdrage bij Casco bedraagt €150,00.

Wanneer er schade is ontstaan bij een tegenpartij welke door u is veroorzaakt, dan geldt er in dat geval een eigen bijdrage WA van €0,00. Mocht er daarnaast schade aan uw eigen auto zijn ontstaan, dan geldt er een eigen bijdrage Casco van €150,00.
 Indien het schadebedrag lager is dan uw eigen bijdrage, betaalt u alleen het bedrag van de schade en niet de volledige eigen bijdrage. 
Doordat er een eigen bijdrage is, kunnen wij de premie laag houden. 
Bij een excessief schadebeeld (meer dan 2 verwijtbare schades per jaar) is Opel Leasing gerechtigd de hoogte van de eigen bijdrage voor de resterende looptijd van de overeenkomst naar boven bij te stellen. De volledige voorwaarden vindt u hier.

Hoe wordt er beoordeeld of het aangaan van een Private Lease contract voor mij financieel haalbaar is?

Wij willen uiteraard voorkomen dat iemand maandelijkse verplichtingen aangaat die niet passen bij zijn of haar persoonlijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een Private Lease contract financieel verantwoord is werkt Opel Leasing samen met EDR Credit Services. Zij voorzien ons van een advies op basis van uw persoonlijke situatie. Dit doet EDR door het toepassen van de leennorm zoals vastgesteld door Stichting Keurmerk Private Lease en toetsing bij het Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Op deze wijze weet u en weten wij dat u een verantwoorde keuze maakt voor het Private Lease product.   

Is een aanbetaling vereist / mogelijk?

Nee, een aanbetaling is niet vereist en ook niet mogelijk. Volgens het Keurmerk Private Lease mag er niet met een leaseprijs verlagende aanbetaling gewerkt worden op een Private Lease contract.

Word ik geregistreerd bij het BKR?

Bij het BKR worden alle particuliere kredieten hoger dan €250,00 en met een minimale looptijd van één  maand geregistreerd. De kans is dus groot dat u al geregistreerd staat, bijvoorbeeld vanwege een hypotheek. Ondanks dat Private Lease geen krediet is, zal ook een Private Lease product worden geregistreerd bij het BKR onder een aangepaste code. Zo ook wanneer u een overeenkomst afsluit bij Opel Leasing.

Uw overeenkomst wordt geregistreerd in het CKI-register (Centraal Krediet Informatiesysteem) van het BKR te Tiel. Registratie zal plaats vinden onder de code OA (operationele autolease). Vanuit stichting Keurmerk Private Lease is de hoogte van de registratie vastgesteld op 65% van de som van de leasetermijnen. 

Voorbeeld berekening:
Stel, uw maandtermijn bedraagt €250,00 per maand gedurende 36 maanden.
Het bedrag wat bij BKR geregistreerd wordt bedraagt in dit geval:

65% van €250,00 = € 162,50
€162,50 x 36 maanden = € 5.850,-

Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl.

Hoe verloopt een aanvraag voor Private Lease?

1. Nadat u een aanvraag hebt gedaan via Opel Leasing zal deze worden doorgestuurd naar onze partner EDR Credit Services. U ontvangt hierna een bevestiging van de aanvraag per e-mail.

2. EDR voert de (verplichte) financiële beoordeling uit. Om het u gemakkelijk te maken krijgt u toegang tot uw persoonlijke pagina in de portal van EDR.

3. Nadat u alle gegevens heeft aangeleverd, zal EDR telefonisch contact met u opnemen. Wanneer de toetsing is afgerond informeert EDR u en Opel Leasing over de uitslag.

4. Na een positieve terugkoppeling ontvangt u de overeenkomst, welke u kunt tekenen en terugsturen. Ook ontvangt u informatie over de te betalen borg.

5. Wanneer de overeenkomst is ontvangen door Opel Leasing wordt de auto besteld bij de Opel dealer van uw keuze, nadat de 14 dagen bedenktijd is verstreken.
6. De dealer die uw auto zal leveren neemt contact met u op om een afspraak voor aflevering van uw nieuwe auto te maken.

Kan iemand mijn contract overnemen?

Ja dat is mogelijk. Om te bepalen of het aangaan van een Private Lease contract financieel verantwoord is voor de nieuwe contractant, werkt Opel Leasing samen met EDR Credit Services. Zij voorzien ons van een advies op basis van uw persoonlijke situatie. Dit doet EDR door het toepassen van de leennorm zoals vastgesteld door Stichting Keurmerk Private Lease en toetsing bij het Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Op deze wijze weet u en weten wij dat u een verantwoorde keuze maakt voor het Private Lease product. Aan deze aanvraagprocedure om het contract tussentijds over te dragen zijn eenmalig € 195 incl. BTW aan administratie- en verwerkingskosten verbonden. 

Reparatie en onderhoud

Zijn alle kosten voor onderhoud en reparatie inbegrepen in het maandtarief?

Al het reguliere onderhoud volgens onderhoudsschema en reparaties die u niet had kunnen voorzien of voorkomen, zijn inbegrepen. Het tussentijds vervangen of aanvullen van olie, ruitenwisservloeistof en ruitenwissers kan in bepaalde gevallen niet inbegrepen zijn.  Neemt u in deze gevallen contact op met uw Opel dealer.

Voor meer informatie vindt u alle voorwaarden hier.

Verzekering en schade

Hoe hoog is mijn 'eigen bijdrage' bij schade?

Uw eigen bijdrage bij Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is €0 en uw eigen bijdrage bij een verwijtbare Casco schade bedraagt €150.

Wanneer er schade is ontstaan bij een tegenpartij welke door u is veroorzaakt, dan geldt er in dat geval een eigen bijdrage WA van €0. Mocht er daarnaast schade aan uw eigen auto zijn ontstaan, dan geldt er een eigen bijdrage Casco van €150.

Indien het schadebedrag lager is dan uw eigen bijdrage betaalt u alleen het bedrag van de schade en niet de volledige eigen bijdrage. Doordat er een eigen bijdrage is, kunnen wij de premie laag houden.

Er is schade aan mijn auto ontstaan. Wat nu?

U kunt de schade melden door Opel Leasing binnen 48 uur een volledig ingevuld Europees Schadeformulier te sturen. Schadeherstel vindt altijd plaats via uw Opel dealer of indien gewenst bij een door Opel Leasing aan te wijzen leverancier.

Heeft u dringend hulp nodig voor bijvoorbeeld schade of pech, dan kunt u Opel Leasing 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereiken via ons alarmnummer.

Het alarmnummer en meer informatie vindt u in de berijdershandleiding.

Wat gebeurt er bij total-loss?

Bij total-loss wordt het contract beëindigd. Indien de schade niet bij een tegenpartij te verhalen is, wordt de eigen bijdrage Casco in rekening gebracht. Daarnaast wordt er een eindafrekening gemaakt met betrekking tot de meer of minder gereden kilometers. Uiteraard gaan wij met u in overleg hoe wij u in deze situatie zo goed mogelijk kunnen helpen.

Einde contractperiode en inname

Wat gebeurt er als ik de auto inlever met schade?

De staat van de auto en de aanwezigheid van inleverschades wordt vastgelegd in een innamerapport, opgesteld bij onze vestiging in Meerkerk door Macadam, een onafhankelijk expertise bureau. Reguliere gebruikersschades zijn acceptabel. Hiervoor ontvangt u geen factuur. Bij grotere schades die niet onder reguliere gebruikersschade vallen geldt de Eigen Bijdrage per schadegeval. Alle details vindt u terug in de inleverhandleiding.

Waar en wanneer vindt de definitieve inname van mijn auto plaats?

De definitieve inname van uw auto vindt altijd plaats op de vestiging van Opel Leasing in Meerkerk. Tijdens de definitieve inname wordt de staat van uw auto en aanwezigheid van schades bepaald. Dit gebeurd door Macadam, een onafhankelijk expertise bureau, welke u en Opel Leasing voorziet van een onafhankelijk innamerapport. Op deze wijze weet u zeker dat u een onafhankelijk oordeel ontvangt over de staat van uw auto op het moment van inname.

Mag ik onbeperkt rijden met mijn auto?

Ja, echter houdt u er rekening mee dat jaarlijks de meer gereden kilometers met u afgerekend worden. Wij adviseren u uw kilometerstand regelmatig te controleren en deze jaarlijks op ons verzoek aan ons door te geven.

Tijdens de contractperiode

Ik rijd meer / minder dan afgesproken, en nu?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u meer of minder kilometers rijdt dan dat u in uw Private Lease contract op heeft laten nemen. Opel Leasing vindt het belangrijk dat u niet onnodig met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Om deze reden benaderen wij u eenmaal per jaar met het verzoek uw kilometerstand door te geven. Wanneer u meer of minder kilometers heeft gereden dan in het contract is opgenomen, dan worden deze jaarlijks met u afgerekend tegen de prijs welke op uw contract staat vermeld. Wanneer uw situatie wijzigt door bijvoorbeeld verhuizing of  het wijzigen van werklocatie en u voorziet hierdoor een structurele wijziging in het aantal kilometers, dan kunt u contact opnemen met Opel Leasing. In overleg zullen wij u voorzien van een aangepast voorstel om onnodige kosten achteraf te voorkomen.  

Waar gaan mijn bekeuringen heen?

Omdat het kenteken van de auto geregistreerd wordt op naam van de berijder c.q. contractant worden bekeuringen rechtstreeks naar de berijder verstuurd.

Wat gebeurt er wanneer ik kom te overlijden?

Bij overlijden van de contractant wordt het contract kosteloos beëindigd. Indien de nabestaanden de overeenkomst wensen voort te zetten, dan kunnen zij contact opnemen met Opel Leasing. Deze aanvraag zal op dat moment opnieuw financieel beoordeeld worden en voortzetting van de overeenkomst zal afhankelijk zijn van de uitslag van deze beoordeling. 

Overige vragen

Ik ben niet tevreden en wil een klacht uiten. Hoe doe ik dat?

Opel Leasing streeft ernaar om iedere klant de best mogelijke service te bieden. Mocht het toch zo zijn dat u ergens niet tevreden over bent, dan kunt u hier onze klachtenregeling terug vinden. Wij dragen er zorg voor dat wij uw klacht serieus, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Daarnaast maken wij u er graag op attent dat wij zijn aangesloten bij Stichting Keurmerk Private Lease. Vanuit deze stichting is er een geschillencommissie waar u terecht kunt met uw klacht, wanneer u van mening bent dat Opel Leasing u niet naar tevredenheid heeft kunnen helpen. Meer informatie over de geschillencommissie van het keurmerk vindt u hier.